SPRÅKJULKALENDER

SE VÅR SPRÅKJULKALENDER

Svenska medborgare med olika nationaliteter berättar 24 korta anekdoter / historier på 24 olika språk som talas i Sverige.
Historierna handlar om mötet och anknytning till det nya landet och det svenska julfirandet.

IDEA
Swedish citizens of different nationalities tells 24 short anecdotes / stories in 24 different languages spoken in Sweden.
The stories about the meeting and associated with the new country and the Swedish Christmas celebrations.