Subtopia

Apricot Stone inleder ett samarbete med Subtopia.

I Subtopia finns en filmby. Här verkar ett tiotal företag och organisationer inom film, däribland: Filmbasen, Manuspiloterna, Fanzingo m.fl.
Tillsammans med Subtopias film- och mediekoordinator skapar de goda förutsättningar för filmproduktion i området.

Subtopia driver även ett residensprogram “Filmresidens Subtopia” som varje år stöder en handfull långfilmsproduktioner på olika sätt.
Kunskap, lokaler, nätverk och teknik är exempel på resurser som gör Subtopia attraktivt för filmare- såväl etablerade produktionsbolag som nya talanger.

Vi ser fram emot att bli en del av den ljusa framtiden.