SPRÅKJULKALENDER

IDÉ
Svenska medborgare med olika nationaliteter berättar 24 korta historier på 24 olika språk som talas i Sverige.

IDEA
Swedish citizens of different nationalities tells 24 short stories in 24 different languages spoken in Sweden.

Producerad av Apricot Stone

AVSNITT 24

AVSNITT 23

AVSNITT 22

AVSNITT 21

AVSNITT 20

AVSNITT 19

AVSNITT 18

AVSNITT 17

AVSNITT 16

AVSNITT 15

AVSNITT 14

AVSNITT 13

AVSNITT 12

AVSNITT 11

AVSNITT 10

AVSNITT 9

AVSNITT 8

AVSNITT 7

AVSNITT 6

AVSNITT 5

AVSNITT 4

AVSNITT 3

AVSNITT 2

AVSNITT 1