Skolval – Delaktighet leder till inflytande

Vad är demokrati för dig? Vad kan få dig att bli mer intresserad av att delta i vårt demokratiska samhälle, att ta tillvara på din värdefulla röst och göra den hörd i demokratiska val? I den här filmen delar Thomas Nilsson, lärare på Mora gymnasium, eleverna Bird, Neva och Melvin på Angereds gymnasium samt Therese Bjurell, lärare på Kung Saga i Stockholm med sig av sina tankar om demokrati, inflytande och delaktighet!

Kund – Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Producerad av Apricot Stone